σχεδιασμός sites σκευών μαγειρικής και συσκευασίας για την PAL
2016-2017

Η βιομηχανία Pal χωρίζεται σε δύο βασικές δραστηριότητες. Την παραγωγή σκευών μαγειρικής και το τμήμα συσκευασίας. Για τους δύο αυτούς τομείς έπρεπε να φτιάξουμε δύο ξεχωριστά site τα οποία να μοιράρονται εκτός από κοινό σχεδιασμό, και κοινά τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως βάση δεδομένων, φίλτρα προιόντος κλπ. Η διαδικασία περιελάμβανε πολλά στάδια κατανόησης της σειράς προϊόντων, των προδιαγραφών, και των ιδιαίτερων σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικών. Μαζί με τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας αναλάβαμε το έργο της φωτογράφησης όλων των προϊόντων. Στόχος μας να παρουσιάσουμε όλα τα προϊόντα της βιομηχανίας με έναν κοινό και λεπτομερή τρόπο. Συμπερασματικά είμαστε περίφανοι για τη δημιουργία των δύο ιστοσελίδων για την pal αφού εμβαθύνοντας στην κατανόηση των δραστηριοτήτων,  συμβάλαμε στην αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας της εταιρίας σε διεθνή standards.